اوربکس

Green Burs

برآیند سالیانه: 8000 PIPS

وین ریت:67 درصد
تعداد سیگنال ها:78
تعداد سیگنال های سود:52
تعداد سیگنال های ضرر:26

درباره من

تیم گرین بورس از سال 98 در بازارهای مالی و خصوصا بازار فارکس فعال است و طی این سال ها توانسته است به دانشپذیران خود آموزش و سیگنال های حرفه ای ارائه دهد، خوشبختانه 70 درصد از کاربران ما به تلسط و سود مستمر از بازار رسیده اند.

رسالت تیم گرین بورس در ارائه سیگنال در وهله اول حفظ سرمایه کاربران و ارائه سیگنال معقول و ریسک به ریوارد منطقی و ارائه سیگنال علمی است و سعی دارد با حفظ کیفیت سیگنال ها به کاربران خود سود مستمر ارائه دهد.

قوانین و شرایط منبع