اوربکس

Golden Dragon

برآیند سالیانه: 15000 PIPS

وین ریت:92 درصد
تعداد سیگنال ها:170
تعداد سیگنال های سود:153
تعداد سیگنال های ضرر:17

درباره من

در حال بروزرسانی

قوانین و شرایط منبع

در حال بروزرسانی