اوربکس

Forex Fury

برآیند سالیانه: 7000 PIPS

وین ریت:60 درصد
تعداد سیگنال ها:60
تعداد سیگنال های سود:36
تعداد سیگنال های ضرر:24

درباره من

در حال بروزرسانی

قوانین و شرایط منبع

در حال بروزرسانی