درخواست شما با موفقیت ثبت شد

در این مرحله باید درخواست واریز را با مبلغ دلخواه نیز در وب سایت فارسی چنج، بخش سفارش شارژ بروکر، ثبت کنید. در این صورت حساب شما تا یک ساعت بعد شارژ خواهد شد.